مبل قسطی بازنشستگان

خانه های سنتی ایرانی

خانه های سنتی ایران از زیبایی و جذابیت خاصی برخوردار است.
هنوز هم گهگاهی در گوشه ایران پهناور شاهد خانه های سنتی زیبای با اصالت هستیم.
که بافت و معماری سنتی خود را حفظ کرده اند.
برخی از افراد بین خانه های سنتی و مدرن را انتخاب می کنند.
دکوراسیون منزل تلفیقی را چیدمان می کنند.
خانه های سنتی ایرانی از قسمت های زیر تشکیل می شده اند:
1_ سکو
2_ سر در ورودی
3_ در ورودی
4_ هشتی
5_ دالان
6_ ایوان ها
7_ حیاط و اتاق های اطراف آن
8_ حوض
9_ آشپزخانه
10_ سرویس ها
دو نمونه از ویژگی های معماری سنتی:
1_ تعهد و احترام به حفظ پیوند با سبک های پیشینی
که در معماری آن ساختمان به کار گرفته شده است.
2_ استفاده مجدد از مصالح یا طراحی خانه ها و ساختمان هایی
که با طرح ساختمان ها در منطقه سازگار و یکپارچه است.
رعایت این دو مورد در معماری ایرانی,سبب می شود.
انسجام و وحدتی که در حس ظاهری و فضای درونی این سازه ها وجود دارد,به خوبی حفظ شود.
معماری خانه های قدیمی ایران چگونه بود؟
نقاشی های روی دیوارها و گچ کاری های توی اتاق با فرش لچک ترنج
و پشتی های دستبافی که بانوی خانه توی اتاق می چید.
جمعا می شدند یک اتاق ایرانی.
اتاق ها برای استفاده در فصل های خاص طراحی می شوند.
اتاق های زمستان نشین به خاطر اینکه زودتر و با هزینه کمتری گرم می شوند.
جمع و جور و با سقفی کوتاه ساخته می شدند.
برخلاف اتاق های تابستان نشین که وسیع و مرتفع بودند.
معماری های سنتی تمام هم و غمشان معطوف به داخل خانه بود.
و نمای خانه چندان اهمیتی برایشان نداشت.

ارتباط با ما: 09918383453

سایت ما: mobleherman.com

مبل قسطی بازنشستگان

مبل بازنشستگان

مبلمان قسطی بازنشستگان در کرج

نظرات

نظر دادن