مبل قسطی

استفاده از آینه در اتاق خواب

آینه در هر مکانی که به کار برده شود آن جا را بزرگ تر,روشن تر و پویاتر از آنچه که هست جلوه می دهد.

اما تنها ویژگی های آینه این چند مورد نیستند.

بلکه می توان برای به کاربردن. مکان ها و انرژی های پنهان خانه و وارد کردن

آن ها به زیبایی های دکوراسیون نیز از آینه استفاده کرد.

دکوراسیون آینه اتاق خواب:

1_ اگر اتاق خواب شما کوچک و دارای محدودیت فضاست و همچنین

دارای سقف کوتاهی است بهتر است بهترین مکان برای نصب آینه

 به خصوص آینه قدی پشت در اتاق یا کمد دیواری است.

2_ در اتاق خواب آینه نباید جایی قرارداده. شود که تصویر شما را هنگامی

که روی تخت درازکشیده اید. منعکس کند.

نصب آینه مقابل تخت خواب یکی از اشکالات بزرگ در علم فنگ شویی است.

3_ سعی کنید آینه را در جایی از اتاق خواب خود قرار دهید که منعکس کننده

نمای زیبایی از اتاق باشد و یا بتواند نور طبیعی ورودی به اتاق را منعکس و دوبرابر نمایید.

4_ شما می توانید با قراردادن یک آینه قاب. شده. بزرگ که دارای قابی نفیس

و شکیل روی یک میز گرد که با یک رومیزی زیبا مزین. شده. است

یک نقطه کانونی زیبا در دکوراسیون اتاق خواب به وجود آورید.

5_ می توانید با قراردادن چند قاب عکس خوانوادگی کوچک جلوی آینه روی میز

به زیباتر شدن این نقطه کانونی که به واسطه آینه خلق گردیده است بیافزایید.

مزایای استفاده از اینه در دکوراسیون داخلی:

بلندتر نشان. دادن. ارتفاع سقف

ایجاد حس تعلیق برای وسایل

پوشش دهی و پنهان کردن انواع سطوح

بزرگ تر نشان. دادن. فضاهای مختلف

ایجاد سبک در دکوراسیون

سرویس خواب در کرج

ارتباط با ما: 09918383453

سایت ما: mobleherman.com

مبل قسطی

سرویس خواب در کرج

نظرات

نظر دادن