مبل بازنشستگان

چیدمان غذاخوری در پذیرایی ال

انتخاب و نوع چیدمان میزغذاخوری,بخش بسیار مهمی از دکوراسیون منازل را در بر می گیرد.

چراکه امروزه انسان ها زمان قابل توجهی از زندگی خود را در منازل به تهیه و صرف غذا اختصاص می دهند.

اگر قصد دارید ست غذاخوری را در اتاق نشیمن قراردهید محاسبه محیطی که میزغذاخوری

اشغال خواهد کرد,اهمیت ویژه ای پیدا می کند.

چراکه میزغذاخوری نباید به قدری وسیع و حجیم باشد که مانع از جابجایی افراد و صندلی ها در پیرامون آن شود.

همچنین پس از قرار گرفتن میز در محل مورد نظر,میزغذاخوری باید فضای مناسبی

برای سایر لوازم اتاق نشیمن مانند بوفه,کنسول ها,دکورها و صندلی ها باقی گذارد.

قبل از هر چیزی,ابتدا باید در مورد کارایی هر فضا تصمیم مشخصی بگیرید.

به طور معمول اتاق غذاخوری یا همان میزغذاخوری در قسمت کوچک تر هال پذیرایی ال شکل

نزدیک آشپزخانه قرار می گیرد اما بازهم باید تصمیم خود

 را بر اساس فعالیت هایی که خودتان انجام می دهید مشخص کنید.

برای مثال اگر مهمانان زیادی به خانه شما می آیند و میزغذاخوری بزرگی دارید

رفتن به فضای کوچک تر پذیرایی کار اشتباهی است.

در این صورت باید برعکس عمل کرده و جای پذیرایی و غذاخوری را باهم عوض کنید.

اما اگر در چیدمان پذیرایی ال شکل فضای بزرگ تری در اختیار دارید و از طرفی دوست دارید

همه افراد با یکدیگر در ارتباط و گفت و گو باشند باید سبک چیدمان خود را طوری طراحی کنید

که اتاق پذیرایی به اتاق غذاخوری راه پیدا کند و کاملا روبروی یکدیگر قرار بگیرند.

حتی از لحاظ بصری فضایی را خلق کنید که هر اتاق محدوده مشخص به خود را داشته باشد.

ارتباط با ما: 09918383453

سایت ما: mobleherman.com

مبل بازنشستگان

مبل قسطی

مبلمان بازنشستگان

نظرات

نظر دادن